Hiển thị 1–12 trong 20 kết quả

Show sidebar
M-QDX - Maxwin Water Pump
Đóng

Máy Bơm Chìm Nước Thải – MQDX1.5-17

1.930.000
Công suất: 0.5hp/0.37kw Cột áp: 18m Lưu lượng: 5500l/giờ Kích thước đầu ra/vào:25mm Điện áp: 160-230V
M-QDX - Maxwin Water Pump
Đóng

Máy Bơm Chìm Nước Thải – MQDX3-18

2.650.000
Công suất: 0.75hp/0.55kw Cột áp: 20m Lưu lượng: 7000l/giờ Kích thước đầu ra/vào: 25mm Điện áp: 160-230V
Bơm Chìm Nước Thải Toàn Thân Gang MTPS1900S - Maxwin Water Pump
Đóng

Máy Bơm Chìm Nước Thải – MTPS1900S

5.084.000
Công suất: 2hp/1.5kw Cột áp: 13m Lưu lượng: 600l/phút Kích thước đầu ra/vào:76mm Điện áp: 160-230V
Đóng

Máy Bơm Chìm Nước Thải – MTPS250(A)

Công suất: 0.33hp/0.25kw Cột áp: 9.5m Lưu lượng: 5000l/giờ Kích thước đầu ra/vào:32mm Điện áp: 160-230V
Đóng

Máy Bơm Chìm Nước Thải – MTPS251(A)

Công suất: 0.33hp/0.25kw Cột áp: 7.5m Lưu lượng: 4400l/giờ Kích thước đầu ra/vào:32mm Điện áp: 160-230V
Đóng

Máy Bơm Chìm Nước Thải – MTPS400(A)

Công suất: 0.55hp/0.4kw Cột áp: 11m Lưu lượng: 16500l/giờ Kích thước đầu ra/vào:50mm Điện áp: 160-230V
Đóng

Máy Bơm Chìm Nước Thải – MTPS401

2.660.000
Công suất: 0.55hp/0.4kw Cột áp: 11m Lưu lượng: 16000l/giờ Kích thước đầu ra/vào:50mm Điện áp: 160-230V
Đóng

Máy Bơm Chìm Nước Thải – MTPS401A

2.700.000
Công suất: 0.55hp/0.4kw Cột áp: 11m Lưu lượng: 16000l/giờ Kích thước đầu ra/vào:50mm Điện áp: 160-230V
Đóng

Máy Bơm Chìm Nước Thải – MTPS550(A)

Công suất: 0.75hp/0.55kw Cột áp: 13m Lưu lượng: 16500l/giờ Kích thước đầu ra/vào:50mm Điện áp: 160-230V
M-TPS400-TPS750 - Maxwin Water Pump
Đóng

Máy Bơm Chìm Nước Thải – MTPS750(A)

Công suất: 1hp/0.75kw Cột áp: 15m Lưu lượng: 20000l/giờ Kích thước đầu ra/vào:50mm Điện áp: 160-230V
Đóng

Máy Bơm Chìm Nước Thải – MTPS751

2.730.000
Công suất: 1hp/0.75kw Cột áp: 14m Lưu lượng: 18000l/giờ Kích thước đầu ra/vào:50mm Điện áp: 160-230V
Đóng

Máy Bơm Chìm Nước Thải – MTPS751A

3.336.000
Công suất: 1hp/0.75kw Cột áp: 14m Lưu lượng: 18000l/giờ Kích thước đầu ra/vào:50mm Điện áp: 160-230V