Hiển thị 1–12 trong 15 kết quả

Show sidebar
Bơm Chìm Nước Sạch 2 Đầu Gang, Thân Inox MQFD1.5-17 - Maxwin Water Pump
Đóng

Máy Bơm Chìm Nước Sạch – MQFD1.5-17(A)

2.691.000
Công suất: 0.5hp/0.37kw Đẩy cao: 18m Lưu lượng: 6000l/giờ Kích thước đầu ra/vào:25m Điện áp: 160-230V
Bơm Chìm Nước Sạch Toàn Thân Inox MQSD1.5-24 - Maxwin Water Pump
Đóng

Máy Bơm Chìm Nước Sạch – MQFD1.5-24

2.933.000
Công suất: 0.75hp/0.55kw Đẩy cao: 27m Lưu lượng: 6200l/giờ Kích thước đầu ra/vào:25m Điện áp: 160-230V
Bơm Chìm Nước Sạch 2 Đầu Gang, Thân Inox MQFD1.5-17 - Maxwin Water Pump
Đóng

Máy Bơm Chìm Nước Sạch – MQFD10-28

3.853.000
Công suất: 2hp/1.5kw Đẩy cao: 30m Lưu lượng: 13000l/giờ Kích thước đầu ra/vào: 32m Điện áp: 160-230V
Bơm Chìm Nước Sạch 2 Đầu Gang, Thân Inox MQFD1.5-17 - Maxwin Water Pump
Đóng

Máy Bơm Chìm Nước Sạch – MQFD10-32

4.865.000
Công suất: 2.5hp/1.9kw Đẩy cao: 34m Lưu lượng: 14000l/giờ Kích thước đầu ra/vào:32m Điện áp: 160-230V
Bơm Chìm Nước Sạch 2 Đầu Gang, Thân Inox MQFD1.5-17 - Maxwin Water Pump
Đóng

Máy Bơm Chìm Nước Sạch – MQFD10-35

5.210.000
Công suất: 3hp/2.2kw Đẩy cao: 38m Lưu lượng: 27000l/giờ Kích thước đầu ra/vào:38m Điện áp: 160-230V
Bơm Chìm Nước Sạch 2 Đầu Gang, Thân Inox MQFD1.5-17 - Maxwin Water Pump
Đóng

Máy Bơm Chìm Nước Sạch – MQFD6 – 20

3.151.000
Công suất: 1hp/0.75kw Đẩy cao: 24m Lưu lượng: 10500l/giờ Kích thước đầu ra/vào:32m Điện áp: 160-230V
Bơm Chìm Nước Sạch 2 Đầu Gang, Thân Inox MQFD1.5-17 - Maxwin Water Pump
Đóng

Máy Bơm Chìm Nước Sạch – MQFD6 – 20-SS

3.428.000
Công suất: 1hp/0.75kw Đẩy cao: 24m Lưu lượng: 10500l/giờ Kích thước đầu ra/vào:32m Điện áp: 160-230V
Bơm Chìm Nước Sạch 2 Đầu Gang, Thân Inox MQFD1.5-17 - Maxwin Water Pump
Đóng

Máy Bơm Chìm Nước Sạch – MQFD6-25

3.625.000
Công suất: 1.5hp/1.1kw Đẩy cao: 27m Lưu lượng: 11500l/giờ Kích thước đầu ra/vào:32m Điện áp: 160-230V
Bơm Chìm Nước Sạch Toàn Thân Inox MQSD1.5-24 - Maxwin Water Pump
Đóng

Máy Bơm Chìm Nước Sạch – MQSD10-28

4.084.000
Công suất: 2hp/1.5kw Đẩy cao: 30m Lưu lượng: 13000l/giờ Kích thước đầu ra/vào: 32mm Điện áp: 160-230V
Bơm Chìm Nước Sạch Toàn Thân Inox MQSD1.5-24 - Maxwin Water Pump
Đóng

Máy Bơm Chìm Nước Sạch – MQSD10-32

4.440.000
Công suất: 2.5hp/1.9kw Đẩy cao: 34m Lưu lượng: 14000l/giờ Kích thước đầu ra/vào: 32mm Điện áp: 160-230V
Bơm Chìm Nước Sạch Toàn Thân Inox MQSD1.5-24 - Maxwin Water Pump
Đóng

Máy Bơm Chìm Nước Sạch – MQSD10-35

5.497.000
Công suất: 3hp/2.2kw Đẩy cao: 38m Lưu lượng: 27000l/giờ Kích thước đầu ra/vào: 38mm Điện áp: 160-230V
Bơm Chìm Nước Sạch Toàn Thân Inox MQSD1.5-24 - Maxwin Water Pump
Đóng

Máy Bơm Chìm Nước Sạch – MQSD6-25

3.819.000
Công suất: 1.5hp/1.1kw Đẩy cao: 27m Lưu lượng: 11500l/giờ Kích thước đầu ra/vào: 32mm Điện áp: 160-230V