Hiển thị 1–12 trong 100 kết quả

Show sidebar
Bơm Giếng Khoan M4STM4-18 - Maxwin Water Pump
Đóng

Máy Bơm Chìm Giếng Khoan – M2.5STM1.5-17

3.020.000
Công suất: 0.33hp/0.25kw Cột áp: 46m Lưu lượng: 2400l/ giờ Kích thước đầu ra/vào: 25mm Điện áp: 160-230V
Bơm Giếng Khoan M4STM4-18 - Maxwin Water Pump
Đóng

Máy Bơm Chìm Giếng Khoan – M3STM3-10

3.090.000
Công suất: 0.33hp/0.25kw Cột áp: 42m Lưu lượng: 3000l/ giờ Kích thước đầu ra/vào: 25mm Điện áp: 160-230V
Bơm Giếng Khoan M4STM4-18 - Maxwin Water Pump
Đóng

Máy Bơm Chìm Giếng Khoan – M3STM3-14

3.840.000
Công suất: 0.5hp/0.37kw Cột áp: 60m Lưu lượng: 3000l/ giờ Kích thước đầu ra/vào: 25mm Điện áp: 160-230V
Bơm Giếng Khoan M4STM4-18 - Maxwin Water Pump
Đóng

Máy Bơm Chìm Giếng Khoan – M3STM3-20

3.770.000
Công suất: 0.75hp/0.55kw Cột áp: 85m Lưu lượng: 3000l/ giờ Kích thước đầu ra/vào: 25mm Điện áp: 160-230V
Bơm Giếng Khoan M4STM4-18 - Maxwin Water Pump
Đóng

Máy Bơm Chìm Giếng Khoan – M3STM3-37

5.020.000
Công suất: 1.5hp/1.1kw Cột áp: 155m Lưu lượng: 3000l/ giờ Kích thước đầu ra/vào: 25mm Điện áp: 160-230V

Máy Bơm Chìm Giếng Khoan – 4ST(M)8-10

4.020.000
Công suất: 1.75hp/1.3kw Cột áp:48-37-18m Lưu lượng: 6000-8400-10800l/phút Kích thước đầu ra/vào: 38mm Điện áp: 160-230V

Máy Bơm Chìm Giếng Khoan – 4ST(M)8-12

4.430.000
Công suất: 2hp/1.5kw Cột áp:57-44-22m Lưu lượng: 6000-8400-10800l/phút Kích thước đầu ra/vào: 38mm Điện áp: 160-230V

Máy Bơm Chìm Giếng Khoan – 4ST(M)8-14

4.550.000
Công suất: 2.5hp/1.8kw Cột áp:67-52-26m Lưu lượng: 6000-8400-10800l/phút Kích thước đầu ra/vào: 38mm Điện áp: 160-230V

Máy Bơm Chìm Giếng Khoan – 4ST(M)8-17

5.300.000
Công suất: 3hp/2.2kw Cột áp:81-63-31m Lưu lượng: 6000-8400-10800l/phút Kích thước đầu ra/vào: 38mm Điện áp: 160-230V

Máy Bơm Chìm Giếng Khoan – 4ST(M)8-20

5.790.000
Công suất: 3.5hp/2.6kw Cột áp:95-74-37m Lưu lượng: 6000-8400-10800l/phút Kích thước đầu ra/vào: 38mm Điện áp: 160-230V

Máy Bơm Chìm Giếng Khoan – 4ST(M)8-23

6.250.000
Công suất: 4hp/3kw Cột áp:109-85-42m Lưu lượng: 6000-8400-10800l/phút Kích thước đầu ra/vào: 38mm Điện áp: 160-230V

Máy Bơm Chìm Giếng Khoan – 4ST(M)8-26

6.930.000
Công suất: 5hp/3.7kw Cột áp:124-96-48m Lưu lượng: 6000-8400-10800l/phút Kích thước đầu ra/vào: 38mm Điện áp: 160-230V