Hiển thị 1–12 trong 22 kết quả

Show sidebar
M-ATQB60 - Maxwin Water Pump
Đóng

Máy Bơm Nước Bán Chân Không Có Thêm Bình Tích Áp – MATQB60

2.300.000
Công suất: 0.5hp/0.37kw Đẩy cao: 35m Lưu lượng:35l/phút Kích thước đầu ra/vào: 25x25mm Điện áp: 160-230V
Đóng

Máy Bơm Nước Ly Tâm Lưu Lượng Nước Lớn – M2TCP25/160A

5.550.000
Công suất: 3hp/2.2kw Đẩy cao: 50m Lưu lượng:130l/phút Kích thước đầu ra/vào: 38x32mm Điện áp: 160-230V
Đóng

Máy Bơm Nước Ly Tâm Lưu Lượng Nước Lớn – M2TCP25/160B

3.810.000
Công suất: 2hp/1.5kw Đẩy cao: 42m Lưu lượng:122l/phút Kích thước đầu ra/vào: 38x25mm Điện áp: 160-230V
Đóng

Máy Bơm Nước Ly Tâm Lưu Lượng Nước Lớn – MATDP505A

5.260.000
Công suất: 1.5hp/1.1kw Đẩy cao: 30m Lưu lượng:150l/phút Kích thước đầu ra/vào: 32x25mm Điện áp: 160-230V
M-JDW-1A-2 - Maxwin Water Pump
Đóng

Máy Bơm Nước Ly Tâm Lưu Lượng Nước Lớn – MJDW/1A-2W

2.800.000
Công suất: 1hp/0.75kw Đẩy cao: 25m Lưu lượng:130l/phút Kích thước đầu ra/vào: 32x25mm Điện áp: 160-230V
Đóng

Máy Bơm Nước Ly Tâm Lưu Lượng Nước Lớn – MTDP505A

4.370.000
Công suất: 1.5hp/1.1kw Đẩy cao: 36m Lưu lượng:150l/phút Kích thước đầu ra/vào: 32x25mm Điện áp: 160-230V
Đóng

Máy Bơm Nước Ly Tâm Lưu Lượng Nước Lớn – MTGA1A

2.390.000
Công suất: 1hp/0.75kw Đẩy cao: 18m Lưu lượng:250l/phút Kích thước đầu ra/vào: 38x38mm Điện áp: 160-230V
Đóng

Máy Bơm Nước Ly Tâm Lưu Lượng Nước Lớn – MTGA1C

2.440.000
Công suất: 1hp/0.75kw Đẩy cao: 15m Lưu lượng:250l/phút Kích thước đầu ra/vào: 50x50mm Điện áp: 160-230V
Đóng

Máy Bơm Nước Ly Tâm Lưu Lượng Nước Lớn – MTGP125C-Z

1.830.000
Công suất: 0.5hp/0.37kw Đẩy cao: 35m Lưu lượng:35l/phút Kích thước đầu ra/vào: 25x25mm Điện áp: 160-230V
Đóng

Máy Bơm Nước Ly Tâm Lưu Lượng Nước Lớn – MTHF150

11.790.000
Công suất: 5.3hp/4kw Đẩy cao: 43m Lưu lượng:450l/phút Kích thước đầu ra/vào: 50x50mm Điện áp: 160-230V
Đóng

Máy Bơm Nước Ly Tâm Lưu Lượng Nước Lớn – MTHF200

14.770.000
Công suất: 7.4hp/5.5kw Đẩy cao: 50m Lưu lượng:450l/phút Kích thước đầu ra/vào: 50x50mm Điện áp: 160-230V
Đóng

Máy Bơm Nước Ly Tâm Lưu Lượng Nước Lớn – MTHF250

15.410.000
Công suất: 10hp/7.5kw Đẩy cao: 50m Lưu lượng:700l/phút Kích thước đầu ra/vào: 50x50mm Điện áp: 160-230V